NOT A USER YET? SIGN IN

O podjetju

Na podlagi večletnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami vam ponujamo nepremičnine, katerih stanje smo predhodno preverili tako dejansko (nepremičnino v ponudbi si predhodno ogledamo) kot pravno (lastništvo, morebitne pravice tretjih oseb, npr. hipoteke).

Poleg tega našo osnovno dejavnost predstavljajo oglaševanje in javne objave nepremičnin ter seznanitev naročitelja, s katerim smo sklenili pogodbo o posredovanju za prodajo ali nakup, s tržnimi razmerami, višini in vrsti davčnih obveznosti, vsebino predpisov, ki zadevajo področje nepremičnin, ter ostalih okoliščin, ki so pomembne za sklenitev pravnega posla.

Stranke tudi seznanimo z morebitnimi tveganji, ki so posladica neurejenih pravnih razmerij ali stvarnimi napakami nepremičnine.

Vsekakor pa zmeraj sodelujemo pri pogajanih za sklenitev pravnega posla – pogodbe ter jo na željo strank tudi pripravimo. Pogodbo pripravi univerzitetni diplomirani pravnik.

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu ali prodaji nepremičnine, lahko opravimo tudi druge storitve, ki jih s pogodbo oz. aneksom dodatno dogovorimo:

  • Zagotovitev cenilnega elaborata,
  • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
  • sestava pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov,
  • drugo.
Vabimo vas, da si ogledate našo ponudbo.